0

Winnipeg neighbourhoods: Full ranking

See where your ‘hood ranks


 

  • Winnipeg-25

   Rank Neighbourhood Area Average price Average price vs. area Average price vs. metro district Average price vs. greater city area Value 1-year price change 3-year price change 5-year price change Momentum Realtor grade
   1 Charleswood 1H $349,066 N.A. 74.5% 96.6%     19.4% 31.1% 38.0%     ★★★½
   2 R17 R17 $172,241 N.A. 56.6% 53.9%     5.6% 11.9% 24.8%     ★★★
   3 R19 R19 $174,882 N.A. 55.4% 52.8%     9.4% 11.4% 33.5%     ★★★
   4 Westdale 1H $349,067 N.A. 74.5% 96.6%     19.4% 31.1% 38.0%     ★★★
   5 Fort Rouge 1Aw $223,642 N.A. 53.7% 69.6%     6.2% 10.2% 16.5%     ★★★½
   6 Crescentwood 1Bw $289,214 N.A. 71.1% 92.1%     3.8% 4.3% 22.9%     ★★★★
   7 Lord Roberts 1Aw $223,642 N.A. 53.7% 69.6%     6.2% 10.2% 16.5%     ★★★
   8 River Heights North 1C $409,080 N.A. 96.7% 125.3%     7.8% 16.8% 20.0%     ★★★★
   9 River Heights 1C $409,079 N.A. 96.7% 125.3%     7.8% 16.9% 20.0%     ★★★★
   10 Charleswood 1G $384,257 N.A. 89.4% 115.8%     9.6% 13.2% 17.4%     ★★★★
   11 Crescentwood 1C $409,081 N.A. 96.7% 125.3%     7.8% 16.8% 20.0%     ★★★★
   12 R06 R06 $262,783 N.A. 90.3% 86.0%     0.9% 12.5% 31.9%     ★★★½
   13 R39 R39 $228,753 N.A. 77.3% 73.6%     2.7% 13.3% 26.7%     ★★★
   14 St. Vital 2D $249,171 N.A. 70.4% 80.4%     2.3% 5.2% 21.3%     ★★★
   15 R03 R03 $249,429 N.A. 84.9% 80.9%     1.9% 4.2% 24.8%     ★★★½
   16 St. Boniface 2A $250,578 N.A. 77.2% 88.3%     -6.2% 7.5% 28.3%     ★★★
   17 Norwood Flats 2B $261,330 N.A. 74.9% 85.7%     0.8% 6.6% 12.2%     ★★★★
   18 East Kildonan 3D $237,697 N.A. 84.3% 74.7%     5.1% 3.2% 20.0%     ★★★½
   19 Armstrong's Point 1C $409,078 N.A. 96.7% 125.3%     7.8% 16.9% 20.0%     ★★★½
   20 Wolseley 5B $315,859 N.A. 120.9% 96.6%     8.1% 12.1% 25.4%     ★★★½
   21 Fraser's Grove 3C $273,565 N.A. 99.9% 88.5%     2.1% 9.6% 15.0%     ★★★★
   22 East Kildonan 3A $172,227 N.A. 61.4% 54.4%     4.6% 1.6% 26.4%     ★★½
   23 Norwood 2B $261,330 N.A. 74.9% 85.7%     0.8% 6.6% 12.2%     ★★★★
   24 Transcona 3L $229,053 N.A. 81.5% 72.2%     4.7% 5.5% 22.5%     ★★★
   25 North End 4C $197,644 N.A. 73.3% 60.8%     7.5% 8.0% 23.1%     ★★
   26 Kildonan Meadows 3K $330,230 N.A. 116.1% 102.9%     6.0% 6.4% 23.4%     ★★★★
   27 River Pointe 2C $374,731 N.A. 102.2% 116.9%     5.9% 11.2% 15.4%     ★★★★
   28 R18 R18 $182,918 N.A. 60.8% 57.9%     4.3% 3.5% 13.7%     ★★★
   29 R16 R16 $269,293 N.A. 90.6% 86.3%     3.1% 7.3% 21.1%     ★★★
   30 Niakwa Park 2G $282,515 N.A. 80.6% 92.1%     1.3% 5.3% 16.0%     ★★★★
   31 North End 4A $125,383 N.A. 47.5% 39.4%     5.1% 10.4% 38.7%     ★½
   32 Lakeside Meadows 3K $330,231 N.A. 116.1% 102.9%     6.0% 6.4% 23.4%     ★★★★
   33 Weston 5D $158,672 N.A. 62.6% 50.0%     4.8% -2.1% 22.5%     ★★½
   34 Brooklands 5D $158,673 N.A. 62.6% 50.0%     4.8% -2.1% 22.5%     ★★½
   35 Charleswood 1N $1,226,500 N.A. 137.0% 177.5%     128.2% 139.8% 124.9%     ★★★★
   35 South Charleswood 1N $1,226,500 N.A. 137.0% 177.5%     128.2% 139.8% 124.9%     ★★★★
   37 Valhalla 3C $273,566 N.A. 99.9% 88.5%     2.1% 9.6% 15.0%     ★★★★
   38 St. James 5E $226,372 N.A. 92.1% 73.5%     1.7% 3.8% 17.7%     ★★★½
   39 River Heights 1D $350,243 N.A. 87.3% 113.1%     2.3% 6.8% 12.2%     ★★★★
   40 Normand Park 2C $374,733 N.A. 102.2% 116.9%     5.9% 11.2% 15.4%     ★★★★
   41 Bronx Park 3C $273,562 N.A. 99.9% 88.5%     2.1% 9.6% 15.0%     ★★★½
   42 Riverview 1A $277,423 N.A. 71.7% 92.9%     -1.3% 4.7% 11.7%     ★★★★
   43 Richmond Lakes 1Q $318,088 N.A. 78.3% 101.5%     3.6% 3.2% 16.6%     ★★★½
   44 Mission Gardens 3K $330,232 N.A. 116.1% 102.9%     6.0% 6.4% 23.4%     ★★★½
   45 Elm Park 2C $374,730 N.A. 102.2% 116.9%     5.9% 11.2% 15.4%     ★★★½
   46 Point Douglas 4A $125,383 N.A. 47.5% 39.4%     5.1% 10.4% 38.7%    
   47 East Kildonan 3B $210,194 N.A. 75.5% 66.9%     3.7% 3.7% 16.1%     ★★★
   48 Algonquin Estates 3H $353,447 N.A. 127.2% 112.8%     3.6% 9.8% 18.8%     ★★★★
   49 River Heights South 1D $350,244 N.A. 87.3% 113.1%     2.3% 6.8% 12.2%     ★★★★
   50 Deer lodge 5E $226,369 N.A. 92.0% 73.5%     1.7% 3.8% 17.7%     ★★★
   51 Bright Oaks 2C $374,737 N.A. 102.2% 116.9%     5.9% 11.2% 15.4%     ★★★★
   52 Elmwood 3A $172,227 N.A. 61.4% 54.4%     4.6% 1.6% 26.4%     ★★
   53 R12 R12 $331,982 N.A. 113.1% 107.8%     1.8% 9.9% 20.7%     ★★★½
   54 Van Hull Estates 2C $374,735 N.A. 102.2% 116.9%     5.9% 11.2% 15.4%     ★★★★
   55 Bruce Park 5E $226,371 N.A. 92.1% 73.5%     1.7% 3.8% 17.7%     ★★★
   56 West Fort Garry 1Jw $255,213 N.A. 65.4% 84.7%     -0.5% 1.9% 14.5%     ★★★½
   57 Richmond West 1S $416,356 N.A. 102.0% 132.1%     4.1% 5.3% 17.4%     ★★★★
   58 R05 R05 $323,896 N.A. 106.8% 101.8%     5.1% 10.9% 17.1%     ★★★½
   59 R07 R07 $341,424 N.A. 111.0% 105.7%     6.7% 2.3% 19.1%     ★★★½
   60 R04 R04 $383,630 N.A. 127.4% 121.3%     4.4% 7.2% 23.2%     ★★★★
   61 Windsor Park 2G $282,515 N.A. 80.6% 92.1%     1.3% 5.3% 16.0%     ★★★
   62 East Kildonan 3C $273,563 N.A. 99.9% 88.5%     2.1% 9.6% 15.0%     ★★★½
   63 St. Vital 2C $374,734 N.A. 102.2% 116.9%     5.9% 11.2% 15.4%     ★★★½
   64 River Park South 2E $303,521 N.A. 85.8% 98.1%     2.3% 3.3% 14.5%     ★★★½
   64 St. Vital 2E $303,521 N.A. 85.8% 98.1%     2.3% 3.3% 14.5%     ★★★½
   66 Sun Valley 3H $353,451 N.A. 127.2% 112.8%     3.6% 9.8% 18.8%     ★★★★
   67 Wildwood 1J $336,125 N.A. 95.7% 124.1%     -10.5% 4.2% 17.9%     ★★★★
   68 Norberry 2C $374,736 N.A. 102.2% 116.9%     5.9% 11.2% 15.4%     ★★★½
   69 River East 3F $265,053 N.A. 100.5% 89.1%     -1.7% 5.0% 12.8%     ★★★★
   70 Whyte Ridge 1P $428,926 N.A. 101.6% 131.7%     7.6% 4.8% 9.6%     ★★★★½
   71 Pulberry 2C $374,732 N.A. 102.2% 116.9%     5.9% 11.2% 15.4%     ★★★½
   72 Heritage Park 5H $290,783 N.A. 117.8% 94.1%     2.0% 4.6% 15.0%     ★★★★
   73 R14 R14 $227,251 N.A. 81.4% 77.6%     -3.2% -1.9% 16.4%     ★★★½
   74 Elmwood 3B $210,194 N.A. 75.5% 66.9%     3.7% 3.7% 16.1%     ★★½
   75 West End 5A $159,842 N.A. 65.0% 51.9%     1.7% -0.4% 20.5%     ★★
   76 Waverley Heights 1L $331,723 N.A. 84.1% 109.0%     0.6% 1.1% 15.2%     ★★★★
   77 All Season Estates 3H $353,448 N.A. 127.2% 112.8%     3.6% 9.8% 18.8%     ★★★★
   78 Osborne Village 1B $247,547 N.A. 66.8% 86.6%     -5.6% -0.7% 9.2%     ★★★★
   79 North Kildonan 3F $265,053 N.A. 100.5% 89.1%     -1.7% 5.0% 12.8%     ★★★★
   80 St. Norbert 1Q $318,089 N.A. 78.3% 101.5%     3.6% 3.2% 16.6%     ★★★
   81 Glenelm 3C $273,567 N.A. 99.9% 88.5%     2.1% 9.6% 15.0%     ★★★
   82 Transcona 3K $330,233 N.A. 116.1% 102.9%     6.0% 6.4% 23.4%     ★★★
   83 Sargeant Park 5C $207,228 N.A. 85.2% 68.1%     0.6% 3.5% 14.5%     ★★★
   84 Grandmont Park 1Q $318,090 N.A. 78.3% 101.5%     3.6% 3.2% 16.6%     ★★★
   85 Canterbury Park 3M $283,659 N.A. 105.5% 93.5%     0.2% 6.5% 23.3%     ★★★
   86 Eaglemere 3H $353,449 N.A. 127.2% 112.8%     3.6% 9.8% 18.8%     ★★★½
   87 Fort Rouge 1A $277,424 N.A. 71.7% 92.9%     -1.3% 4.7% 11.7%     ★★★
   88 Bourkevale 5E $226,370 N.A. 92.0% 73.5%     1.7% 3.8% 17.7%     ★★★
   89 Tuxedo 1E $730,644 N.A. 169.5% 219.6%     9.9% 2.1% 25.2%     ★★★★½
   90 Silver Heights 5F $288,915 N.A. 114.3% 91.3%     4.5% 3.4% 11.8%     ★★★★
   91 Crescentwood 1B $247,547 N.A. 66.8% 86.6%     -5.6% -0.7% 9.2%     ★★★½
   92 Crestview 5H $290,783 N.A. 117.8% 94.1%     2.0% 4.6% 15.0%     ★★★★
   93 R08 R08 $451,033 N.A. 146.7% 139.8%     6.6% 16.1% 21.1%     ★★★½
   94 St. James 5F $288,916 N.A. 114.3% 91.3%     4.5% 3.4% 11.8%     ★★★★
   95 Meadowood 2E $303,521 N.A. 85.8% 98.1%     2.3% 3.3% 14.5%     ★★★
   96 Woodhaven 5F $288,917 N.A. 114.3% 91.3%     4.5% 3.4% 11.8%     ★★★★
   97 Linden Woods 1M $521,922 N.A. 125.1% 162.0%     6.4% 10.0% 12.5%     ★★★★½
   98 West Kildonan 4D $223,478 N.A. 89.0% 73.8%     0.0% 0.9% 15.1%     ★★★½
   99 South Transcona 3M $283,659 N.A. 105.5% 93.5%     0.2% 6.5% 23.3%     ★★★
   99 Transcona 3M $283,659 N.A. 105.5% 93.5%     0.2% 6.5% 23.3%     ★★★
   101 University Heights 1K $346,292 N.A. 88.8% 115.1%     -0.6% 4.0% 14.4%     ★★★½
   102 Southdale 2H $376,217 N.A. 103.3% 118.1%     5.2% 5.1% 12.6%     ★★★★
   103 East Fort Garry 1J $336,126 N.A. 95.7% 124.1%     -10.5% 4.2% 17.9%     ★★★½
   104 Linden Ridge 1M $521,922 N.A. 125.1% 162.0%     6.4% 10.0% 12.5%     ★★★★
   105 Fort Garry 1J $336,127 N.A. 95.7% 124.1%     -10.5% 4.2% 17.9%     ★★★½
   106 Transcona 3N $274,271 N.A. 82.3% 72.9%     24.3% 23.8% -9.0%     ★★½
   107 Polo Park 5C $207,227 N.A. 85.2% 68.1%     0.6% 3.5% 14.5%     ★★★
   108 West End 5C $207,229 N.A. 85.2% 68.1%     0.6% 3.5% 14.5%     ★★★
   109 Fort Whyte 1P $428,926 N.A. 101.6% 131.7%     7.6% 4.8% 9.6%     ★★★★
   110 Grace Hospital 5F $288,918 N.A. 114.3% 91.3%     4.5% 3.4% 11.8%     ★★★★
   111 Scotia Heights 4D $223,478 N.A. 89.0% 73.8%     0.0% 0.9% 15.1%     ★★★
   112 Fort Richmond 1K $346,293 N.A. 88.8% 115.1%     -0.6% 4.0% 14.4%     ★★★½
   113 Elmwood Park 3C $273,564 N.A. 99.9% 88.5%     2.1% 9.6% 15.0%     ★★½
   114 Riverdale 4E $366,255 N.A. 135.3% 112.2%     7.8% 5.8% 7.1%     ★★★★½
   115 Niakwa Place 2H $376,217 N.A. 103.3% 118.1%     5.2% 5.1% 12.6%     ★★★½
   116 Oakwood Estates 3H $353,450 N.A. 127.2% 112.8%     3.6% 9.8% 18.8%     ★★★
   117 Margaret Park 4D $223,478 N.A. 89.0% 73.8%     0.0% 0.9% 15.1%     ★★★
   118 Foxwarren Estates 4H $301,270 N.A. 119.9% 99.5%     0.1% 2.0% 10.5%     ★★★★
   119 St. Charles 5G $318,664 N.A. 128.8% 102.9%     2.3% 7.9% 6.4%     ★★★★
   119 Westwood 5G $318,664 N.A. 128.8% 102.9%     2.3% 7.9% 6.4%     ★★★★
   121 R28 R28 $211,476 N.A. 77.8% 74.2%     -5.8% -0.9% 18.6%     ★★
   122 R15 R15 $418,098 N.A. 141.5% 134.8%     2.4% 7.0% 13.8%     ★★★★
   123 Algonquin Park 3G $333,582 N.A. 129.3% 114.6%     -3.9% 5.0% 12.6%     ★★★★½
   124 River Park South 2F $369,543 N.A. 105.0% 120.0%     1.7% 4.3% 9.7%     ★★★★
   125 River Grove 4E $366,255 N.A. 135.3% 112.2%     7.8% 5.8% 7.1%     ★★★★
   126 Tyndall Park 4J $271,095 N.A. 105.6% 87.6%     2.2% 6.4% 14.0%     ★★★
   127 R27 R27 $160,085 N.A. 57.3% 54.6%     -3.1% -1.3% -8.3%     ★★★
   128 R35 R35 $129,029 N.A. 55.9% 53.2%     -19.9% -17.4% -17.1%     ★★★
   129 River East 3G $333,582 N.A. 129.3% 114.6%     -3.9% 5.0% 12.6%     ★★★★
   130 South Glen 2F $369,543 N.A. 105.0% 120.0%     1.7% 4.3% 9.7%     ★★★★
   131 R26 R26 $168,158 N.A. 62.2% 59.3%     -6.3% -7.9% 5.7%     ★★★
   132 R02 R02 $356,964 N.A. 126.7% 120.7%     -2.3% 8.5% 17.6%     ★★★½
   133 Riverbend 4E $366,255 N.A. 135.3% 112.2%     7.8% 5.8% 7.1%     ★★★★
   134 North Kildonan 3G $333,582 N.A. 129.3% 114.6%     -3.9% 5.0% 12.6%     ★★★★
   135 Garden City 4G $275,945 N.A. 111.1% 92.1%     -1.0% -1.6% 9.6%     ★★★★
   136 Seven Oaks Crossings 4H $301,270 N.A. 119.9% 99.5%     0.1% 2.0% 10.5%     ★★★★
   137 Dakota Crossing 2F $369,543 N.A. 105.0% 120.0%     1.7% 4.3% 9.7%     ★★★½
   138 Sage Creek 2J $439,922 N.A. 122.0% 139.5%     4.2% -0.8% 8.7%     ★★★★
   139 R10 R10 $274,552 N.A. 101.8% 97.0%     -6.5% 13.5% -2.2%     ★★★
   140 North Meadows 4H $301,270 N.A. 119.9% 99.5%     0.1% 2.0% 10.5%     ★★★½
   141 Monterey Park 5W $454,224 N.A. 185.5% 148.2%     1.2% -9.1% 17.5%     ★★★★
   141 The Oaks 5W $454,224 N.A. 185.5% 148.2%     1.2% -9.1% 17.5%     ★★★★
   143 North End 4B $168,696 N.A. 67.0% 55.5%     0.3% 5.7% 6.4%     ★½
   143 Shaughnessy Heights 4B $168,696 N.A. 67.0% 55.5%     0.3% 5.7% 6.4%     ★½
   145 Garden Grove 4K $287,850 N.A. 112.1% 93.0%     2.3% 0.8% 10.2%     ★★★
   145 Mandalay North 4K $287,850 N.A. 112.1% 93.0%     2.3% 0.8% 10.2%     ★★★
   147 Royalwood 2J $439,921 N.A. 122.0% 139.5%     4.2% -0.8% 8.7%     ★★★★
   148 Mandalay North 4H $301,270 N.A. 119.9% 99.5%     0.1% 2.0% 10.5%     ★★★½
   149 Valley Gardens 3E $299,032 N.A. 114.1% 101.1%     -2.3% 0.7% 12.4%     ★★★½
   150 Mandalay West 4K $287,850 N.A. 112.1% 93.0%     2.3% 0.8% 10.2%     ★★★
   151 Island Lakes 2J $439,920 N.A. 122.0% 139.5%     4.2% -0.8% 8.7%     ★★★★
   152 Headingley North 5W $454,224 N.A. 185.5% 148.2%     1.2% -9.1% 17.5%     ★★★★
   153 Harbour View South 3J $378,077 N.A. 138.4% 122.7%     1.8% 4.4% 11.3%     ★★★★
   154 East Kildonan 3E $299,032 N.A. 114.1% 101.1%     -2.3% 0.7% 12.4%     ★★★
   155 Maples 4H $301,270 N.A. 119.9% 99.5%     0.1% 2.0% 10.5%     ★★★½
   156 Mandalay West 4H $301,270 N.A. 119.9% 99.5%     0.1% 2.0% 10.5%     ★★★
   157 Amber Trails 4F $386,116 N.A. 154.6% 128.2%     -0.5% 1.8% 9.9%     ★★★★½
   158 Maple Glen 4H $301,270 N.A. 119.9% 99.5%     0.1% 2.0% 10.5%     ★★★
   159 Southland Park 2J $439,923 N.A. 122.0% 139.5%     4.2% -0.8% 8.7%     ★★★★
   160 R11 R11 $407,530 N.A. 190.6% 181.6%     -25.9% 9.8% 20.5%     ★★★
   161 Bridgewater Forest 1R $495,870 N.A. 124.1% 160.8%     1.9% -2.9% 1.7%     ★★★★
   162 Charleswood 1F $421,564 N.A. 121.2% 157.0%     -11.3% -16.3% 2.4%     ★★★★
   163 Assiniboine Woods 1F $421,563 N.A. 121.2% 157.0%     -11.3% -16.3% 2.4%     ★★★★
   164 Parkway Village 4F $386,119 N.A. 154.6% 128.2%     -0.5% 1.8% 9.9%     ★★★★
   165 Waverley West 1R $495,869 N.A. 124.1% 160.8%     1.9% -2.9% 1.7%     ★★★★
   166 R.M. of Springfield 2J $439,924 N.A. 122.0% 139.5%     4.2% -0.8% 8.7%     ★★★½
   167 South Pointe 1R $495,871 N.A. 124.1% 160.8%     1.9% -2.9% 1.7%     ★★★★
   168 Fairfield Park 1R $495,868 N.A. 124.1% 160.8%     1.9% -2.9% 1.7%     ★★★★
   169 Garden City 4F $386,117 N.A. 154.6% 128.2%     -0.5% 1.8% 9.9%     ★★★★
   170 Old Kildonan 4F $386,118 N.A. 154.6% 128.2%     -0.5% 1.8% 9.9%     ★★★½
   171 River West Park 1F $421,565 N.A. 121.2% 157.0%     -11.3% -16.3% 2.4%     ★★★½
   172 R13 R13 $346,355 N.A. 129.9% 123.8%     -7.6% -7.0% 1.3%     ★★★½
   NR Central 9A (NORTH WEST) $123,667 31.8% A 28.6%     C 2.6% NA     NR
   NR Chinatown 9A (NORTH WEST) $123,668 31.8% A 28.6%     C 2.6% NA     NR
   NR Downtown 9A (NORTH WEST) $123,669 31.8% A 28.6%     C 2.6% NA     NR
   NR East Exchange 9A (NORTH WEST) $123,670 31.8% A 28.6%     C 2.6% NA     NR
   NR Exchange 9A (NORTH WEST) $123,671 31.8% A 28.6%     C 2.6% NA     NR
   NR Point Douglas 9A (NORTH WEST) $123,675 31.8% A 28.5%     C 2.6% NA     NR
   NR The Forks 9A (NORTH WEST) $123,672 31.8% A 28.6%     C 2.6% NA     NR
   NR Waterfront 9A (NORTH WEST) $123,674 31.8% A 28.5%     C 2.6% NA     NR
   NR West End 9A (NORTH WEST) $123,676 31.8% A 28.5%     C 2.6% NA     NR
   NR West Exchange 9A (NORTH WEST) $123,673 31.8% A 28.6%     C 2.6% NA     NR

   

  Sign in to comment.