Algoma University

Algoma University | Sault Ste. Marie, Ont. | Thành lập năm 1964

Algoma University students in a canoe

(Courtesy of Algoma University)

Đại học Algoma là cơ sở đào tạo chỉ dành cho bậc cử nhân, cấp văn bằng trong hơn 30 chương trình, bao gồm khoa học môi trường, kinh doanh và các ngành nghiên cứu bằng tiếng Anishinaabemowin, ngôn ngữ của tộc người Ojibwe. Sĩ số lớp học nhỏ, và có cơ hội cho sinh viên hỗ trợ giảng viên trong việc thực hiện nghiên cứu và được xuất bản cùng với giảng viên — một lợi thế vững chắc khi cần xin việc làm hoặc học lên cao học.

Chủ tịch Asima Vezina cho biết: “Đại học Algoma tự hào mang đến cho sinh viên những trải nghiệm thực sự khiến các em thay đổi. Cách tiếp cận của chúng tôi đối với giáo dục, cơ hội nghiên cứu cho bậc đại học, chương trình phù hợp và vai trò của chúng tôi trong việc bồi dưỡng hoạt động học tập đa văn hóa giữa các cộng đồng Bản địa và các cộng đồng khác sẽ chuẩn bị cho sinh viên của chúng tôi để các em đương đầu với những vấn đề cấp bách nhất trong thời đại của chúng ta”. Cơ sở chính của trường nằm ở Sault Ste. Marie, hay còn gọi là “the Soo”, ở trung tâm của Ngũ Đại Hồ (Great Lakes) và được bao quanh bởi thiên nhiên tuyệt đẹp. Sinh viên có thể tham gia vào các câu lạc bộ, các hoạt động và các môn thể thao trong trường. Trường có các trung tâm dành cho sinh viên quốc tế (the Globe) và sinh viên Bản địa (Trung tâm Đời sống Sinh viên Anishinaabe – Anishinaabe Student Life Centre). Trung tâm Học tập Trải nghiệm (Experiential Learning Hub) là một không gian hợp tác tập trung vào nghiên cứu và sáng tạo, đồng thời giúp sinh viên xây dựng các kỹ năng mà nhà tuyển dụng tìm kiếm.

Năm nay, quán đồ uống trong trường SpeakEasy đang được tu sửa và Trường Khoa học Máy tính và Công nghệ (School of Computer Science and Technology) đang được mở rộng đáng kể. Việc sửa chữa này sẽ tạo ra các phòng thí nghiệm được hiện đại hóa và tăng sức chứa để đáp ứng nhu cầu của lượng sinh viên ngày càng đông. Algoma cũng cung cấp các chương trình cấp văn bằng ở Timmins và Brampton. Cơ sở ở Brampton gần đây đã đưa vào hoạt động các phòng học và phòng thí nghiệm mới, và đang tiến hành xây dựng một Trung tâm Đổi mới Kinh tế, Văn hóa và Xã hội (Centre for Social, Cultural and Economic Innovation) mới.

Các chương trình nổi bật
Khoa học Môi trường: Dựa trên môi trường thiên nhiên, chương trình này cung cấp các phòng thí nghiệm vô cùng hiện đại, thực tập trong ngành và cơ hội làm việc với các chuyên gia trong lĩnh vực này.
• Khoa học Sức khỏe: Chương trình đa ngành này cấp chứng nhận và cung cấp một loạt các khóa học — về sinh học, tâm lý học, triết học và xã hội học — cho phép sinh viên điều chỉnh việc học của mình theo các mục tiêu nghề nghiệp cụ thể.
Quản trị Kinh doanh: Chương trình này, bao gồm các lựa chọn như kế toán, kinh tế và tiếp thị, cho phép sinh viên tập trung việc học của mình trong các lĩnh vực khác nhau.

Các khóa học thú vị
Kỳ thị Chủng tộc, Di cư và Bản dạng: Nghiên cứu về lịch sử xã hội của các hoạt động nhập cư của Canada và cách thức những hoạt động đó định hình một quốc gia.
Chuyên đề Sinh học I: Khoa học về COVID: Nội dung thay đổi theo từng năm, tùy thuộc vào nghiên cứu mới nhất và chuyên môn của giảng viên.

Học phí (bao gồm phí phụ trợ bắt buộc)
$6.519
Điểm số đầu vào tối thiểu
Nghệ thuật: 65% · Khoa học: 70% · Thương mại: 70% · Kỹ thuật: 70%
Sinh viên
Bậc đại học: Toàn thời gian: 1.220 · Bán thời gian: 320
Sinh viên quốc tế: Năm nhất: 52%
Tỷ lệ Nam-Nữ: 45 trên 55
Thông tin về Nhà ở
Số chỗ ở giảm do COVID-19
Số chỗ ở: 85 (năm ngoái là 216 với 96 chỗ ở dành cho sinh viên năm nhất)
Chi phí nhà ở: Phòng đơn bao gồm bữa ăn: $9.460 · Kiểu căn hộ: $5.660

FILED UNDER: