Brandon University

Brandon University | Brandon, Man. | Thành lập năm 1899

Brandon University student watering plants
Đại học Brandon là một ngôi trường nhỏ ở một thành phố vùng thảo nguyên có khoảng 50.000 dân, cách Winnipeg hoặc Regina vài giờ lái xe. Sinh viên được hưởng một tỷ lệ sinh viên/giảng viên tuyệt vời. Tuy có quy mô nhỏ, nhưng trường có đầy đủ các khoa, từ mỹ thuật đến kinh doanh cho tới các chương trình dự bị chuyên ngành trong 19 lĩnh vực, bao gồm luật, nha khoa và y khoa.

“COVID đã buộc chúng tôi phải sắp xếp lại cách chúng tôi giảng dạy, và tôi tự hào rằng niềm tin cơ bản của chúng tôi về việc tạo kết ra những nối chặt chẽ đã tiếp tục mang lại những trải nghiệm có ý nghĩa cho sinh viên và nhà nghiên cứu, ngay cả khi chúng tôi không thể ở trong cùng một phòng”, Chủ tịch David Docherty cho biết.

Trường chú trọng nhiều đến văn hóa Bản địa, được phản ánh trong các khóa học tiếng Ojibwe, Cree, Dakota và nhiều ngôn ngữ khác, cũng như trong bộ sưu tập ấn tượng gồm các tác phẩm văn học Bản địa, được đặt tại Thư viện John E. Robbins. Thư viện cũng đóng vai trò như một không gian trong khuôn viên trường để tổ chức các sự kiện văn hóa và cuộc triển lãm. Một sáng kiến về quá trình chuyển tiếp giúp các sinh viên Bản địa có được những kỹ năng và yêu cầu đầu vào cần thiết để các em nhập học những chương trình điều dưỡng và điều dưỡng trong cơ sở tâm thần của trường trong một năm. Sinh viên có thể tham gia các hội thảo, gặp gỡ hàng tuần, các nhóm học tập với bạn bè và sự hỗ trợ từ Huynh trưởng. Một chương trình tương tự dành cho sinh viên nhập học ngành quản trị kinh doanh hoặc khoa học đã được giới thiệu vào mùa thu năm ngoái và trường đang nỗ lực để mở rộng chương trình này. Sinh viên tiếp tục tham gia chương trình sẽ có cơ hội trở thành cố vấn hoặc gia sư cho các sinh viên Bản địa khác. Trường có các thiết bị thể dục hiện đại tại Trung tâm Sống Khỏe (Healthy Living Centre), nơi có ba phòng tập thể dục và một đường chạy trong nhà.

Các chương trình nổi bật
• Lịch sử Đại chúng: Các dự án được xây dựng với sự hợp tác của các bảo tàng và di tích lịch sử. Sinh viên có thể kết nối với các chuyên gia và có thể theo học ngành nghệ thuật truyền thông trong một năm tại trường Cao đẳng Cộng đồng Assiniboine (Assiniboine Community College).
• Âm nhạc: Trường Âm nhạc (School of Music) có các ngành học về biểu diễn và sáng tác, cũng như các chương trình giáo dục âm nhạc học đồng thời hai văn bằng (concurrent) và chuyên khoa (specialist), trong đó có một chương trình tập trung vào giảng dạy.
• Nghiên cứu Ứng dụng về Thảm họa và Tình huống Khẩn cấp: Chương trình này kết hợp giáo dục khoa học khai phóng với các quan điểm về thảm họa từ khía cạnh khoa học xã hội và khoa học vật lý. Sinh viên chuẩn bị để giải quyết tất cả các khía cạnh của công tác quản lý tình huống khẩn cấp.

Các khóa học thú vị
• Nghệ thuật của Phụ nữ Bản địa ở Bắc Mỹ: Tìm hiểu về tính liên tục của quá trình sản xuất nghệ thuật từ trước khi tiếp xúc cho đến ngày nay.
• Thực phẩm, Cộng đồng và Công lý: Địa lý của Thực phẩm: Tìm hiểu về quá trình toàn cầu hóa và công nghiệp hóa thực phẩm, thương mại công bằng, công bằng thực phẩm và các phong trào thực phẩm hữu cơ.

Học phí (bao gồm phí phụ trợ bắt buộc)
$5.169
Điểm số đầu vào tối thiểu
Nghệ thuật: 60% · Khoa học: 60% · Thương mại hoặc Kinh doanh: 60%
Sinh viên
Bậc đại học: Toàn thời gian: 2.470 · Bán thời gian: 562
Bậc cao học: Toàn thời gian: 232 · Bán thời gian: 147
Sinh viên quốc tế: Năm nhất: 12,2% ·
Cao học: 14,2%
Tỷ lệ Nam-Nữ: 32 trên 68
Thông tin về Nhà ở
Số chỗ ở giảm do COVID-19
Số chỗ ở: 130 (năm ngoái là 375 với 200 chỗ ở dành cho sinh viên năm nhất)
Chi phí nhà ở: Phòng đơn bao gồm bữa ăn: $8.075 đến $9.637

FILED UNDER: