Kwantlen Polytechnic University

Kwantlen Polytechnic University | Surrey, B.C. | Thành lập năm 1981

Kwantlen Polytechnic Campus

Surrey Campus of KPU (Courtesy of Kwantlen Polytechnic University)

Kwantlen có nhiều chương trình cấp văn bằng (degree), chứng chỉ (diploma) và chứng nhận (certificate) và được giới thiệu trong cả Sách Hướng dẫn về các Trường Đại học của Maclean (Maclean’s Universities Guidebook) và Hướng dẫn về các Trường Cao đẳng của Maclean (Maclean’s Colleges Guide). Để tìm hiểu thêm về các chương trình cấp chứng chỉ của trường, hãy xem trang thông tin trong Hướng dẫn về các Trường Cao đẳng.

Đại học Bách khoa Kwantlen (Kwantlen Polytechnic University) cung cấp hơn 170 chương trình — một loạt các chương trình lấy văn bằng đa dạng cũng như các chương trình ngành nghề kỹ thuật, dạy nghề và các kỳ học cho sinh viên chưa đáp ứng điều kiện đầu vào — được thiết kế với sự chú trọng đến tính linh hoạt Sinh viên có thể liên thông từ các chương trình ứng dụng và kỹ thuật bằng cách chuyển tiếp các chứng nhận và chứng chỉ vào chương trình cấp bằng cử nhân. Trường đại học này gần đây đã mở thêm một số chứng chỉ ở bậc sau đại học và sau tú tài.

Sĩ số lớp học được giữ ở mức nhỏ; với tối đa 35 sinh viên. Nhiều chương trình có các cơ hội học trong chương trình vừa học vừa làm (co-op) và cơ hội học tập trong môi trường quốc tế. Trường đại học này cũng có sáng kiến Không mất Tiền mua Sách giáo khoa; sinh viên có thể chọn trong gần 850 khóa học mà không yêu cầu mua sách giáo khoa đắt tiền, nhờ vào các nguồn tài liệu giáo dục mở và tài liệu của thư viện. Chủ tịch Alan Davis cho biết: “Môi trường học tập chuyên sâu của KPU kết hợp lý thuyết với thực hành và được công nhận vì hoạt động sâu rộng của trường với các cộng đồng”. Ông nói thêm rằng trường đại học này “phục vụ một trong những khu vực phát triển nhanh nhất trong cả nước”.

Trường có uy tín lâu đời ở Lower Mainland và đóng vai trò vô cùng quan trọng tại địa phương của mình thông qua chương trình đào tạo lộ trình tín chỉ kép — cung cấp một số khóa học sau trung học cho học sinh cấp ba ở các học khu gần đó. KPU có năm cơ sở, mỗi cơ sở đều có một bầu không khí và nền văn hóa riêng. Cơ sở lớn nhất, Surrey, là trung tâm hoạt động với phòng trưng bày nghệ thuật dành cho sinh viên, Điểm Tụ họp Bản địa (Indigenous Gathering Place), phòng tập thể dục và trung tâm hội nghị. Cơ sở Richmond và Civic Plaza mới, cũng nằm ở Surrey, có không khí sôi động của đô thị, còn Langley và Cloverdale lại gần các khu vực nông thôn hơn.

Các chương trình nổi bật
Thiết kế Sản phẩm: Sinh viên thu được kinh nghiệm thực tế về toàn bộ quá trình thiết kế. Các bạn sẽ phát triển những kỹ năng kỹ thuật và tìm hiểu những những cách thức bền vững, có đạo đức để biến ý tưởng thành sản phẩm có thể bán được trên thị trường.
Quản lý Nguồn Nhân lực: Chương trình này tập trung vào tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề. Sinh viên học cách tạo ra và vận hành các sáng kiến về Nhân sự, đánh giá các lập luận và thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Nghiên cứu Chính sách: Sinh viên áp dụng kiến thức về sự bền vững vào các dự án dựa trên cộng đồng, ngoài đời thực thông qua các hội thảo ứng dụng, một kỳ thực tập và các khóa học CityLab với sự hợp tác của nhân viên thành phố Surrey.

Các khóa học thú vị
Dự án Capstone Thiết kế Trang phục Kỹ thuật: Trong khóa học cuối cùng của chương trình, sinh viên thiết kế một nguyên mẫu chất lượng cao để giải quyết một vấn đề về chức năng của trang phục.
Tương lai 3D: Tìm hiểu những cách thức mà công nghệ, bao gồm các công cụ kỹ thuật số như thực tế tăng cường và quét 3D, sẽ ảnh hưởng đến ngành thời trang. Tạo ra và trình bày một đề xuất cho một sản phẩm thời trang.

Học phí (bao gồm phí phụ trợ bắt buộc)
$5.677
Điểm số đầu vào tối thiểu
Nghệ thuật, Khoa học, Thương mại: bằng tốt nghiệp cấp ba; tối thiểu điểm C+ môn Anh ngữ lớp 12 hoặc tương đương · Kỹ thuật: 87,3%
Sinh viên
Bậc đại học: Toàn thời gian: 9.705 · Bán thời gian: 3.300
Bậc cao học: Toàn thời gian: 90 · Bán thời gian: 2
Sinh viên quốc tế: Năm nhất: 24% ·
Cao học: 98%
Tỷ lệ Nam-Nữ: 45 trên 55
Thông tin về Nhà ở
Số chỗ ở: Không được cung cấp