University of King's College

University of King's College | Halifax, N.S. | Thành lập năm 1789

At The Signal, King’s Journalism School’s media outlet, students break news and tell stories digitally, and through production of videos and podcasts. (Courtesy of Ian Selig/University of King's College)

At The Signal, King’s Journalism School’s media outlet, students break news and tell stories digitally, and through production of videos and podcasts. (Courtesy of Ian Selig/University of King’s College)

King’s là một trong những trường đại học lâu đời nhất và nhỏ nhất của Canada, được biết đến với các chương trình liên ngành về khoa học nhân văn và báo chí. Khuôn viên trường nằm ở góc tây bắc của Đại học Dalhousie, hai trường kết hợp với nhau để cấp bằng liên kết. Một khu tứ giác trung tâm được bao quanh bởi một thư viện từng đoạt giải thưởng, các khu nhà ở xây bằng đá, một nhà nguyện và phòng tập thể dục. Hầu hết sinh viên năm thứ nhất đăng ký vào Chương trình Năm Dự bị (Foundation Year Program) độc đáo. Trong thời gian này, các em sẽ nghiên cứu các tác phẩm vĩ đại của tư tưởng phương Tây và tham gia các bài giảng cũng như những buổi hướng dẫn theo nhóm nhỏ. Sau đó, sinh viên có thể theo học một trong các chương trình danh dự (honours programs) của King’s trong những năm học sau trong khi hoàn thành một trong bốn bằng đại học được cung cấp bởi King’s và Dalhousie.

Chủ tịch William Lahey cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng tương lai xuất sắc phụ thuộc vào sự khởi đầu xuất sắc Sinh viên phát triển các kỹ năng sẽ có ích cho các em suốt đời trong một thế giới không ngừng thay đổi vì tất cả mọi người đều được kêu gọi tuân theo những gì chúng tôi gọi là ‘những quy tắc của việc sống và học tập trong tập thể’. Một điểm thu hút quan trọng nữa là trường báo chí, cung cấp bằng cử nhân danh dự bốn năm, bằng cử nhân một năm cho sinh viên đã có bằng cấp, thạc sĩ báo chí hai năm và bằng thạc sĩ có thời gian cư trú ngắn, kéo dài hai năm về mỹ thuật trong sáng tạo phi hư cấu. Các hoạt động ngoại khóa bao gồm nhiều chương trình âm nhạc ấn tượng, một hiệp hội sân khấu, một trong những hiệp hội văn học đại học lâu đời nhất ở Bắc Mỹ và một dàn hợp xướng nhà nguyện nổi tiếng.

Các chương trình nổi bật
• Chương trình Năm Dự bị: Sinh viên lần theo lịch sử của các ý tưởng bằng cách tìm hiểu về các công trình tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực của nền văn minh phương Tây. Triết học, văn học và nghệ thuật của từng giai đoạn lịch sử được nghiên cứu theo phương thức tổng hợp.
• Báo chí: Sinh viên học cách tiến hành nghiên cứu độc lập, tư duy phản biện về các vấn đề thời sự và sản xuất các câu chuyện theo nhiều hình thức truyền thông. Năm cuối bao gồm các hội thảo tập trung và kỳ thực tập.
• Lịch sử Khoa học và Công nghệ: Chương trình này có cách tiếp cận liên ngành trong việc tìm hiểu những tương tác giữa xã hội và khoa học trong suốt lịch sử và xem xét cách thức khoa học đã phát triển trong mối quan hệ với chính trị, tôn giáo và nghệ thuật.

Các khóa học thú vị
• Tưởng tượng Trí tuệ nhân tạo và Robot: Sinh viên tìm hiểu về những tiến bộ và ứng dụng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và robot, đồng thời xem xét những hệ quả về mặt triết học và đạo đức của những phát triển này.
• Đưa tin bằng tiếng Mi’kma’ki: Khóa học này là môn học tự chọn về đưa tin chuyên sâu và học tập thông qua trải nghiệm. Nội dung học tập trung vào các vấn đề quan trọng với người Mi’kmaq.

Học phí (bao gồm phí phụ trợ bắt buộc)
$8.169 ($9.452 đối với sinh viên ngoại tỉnh)
Điểm số đầu vào tối thiểu
Nghệ thuật: 72,8% · Khoa học: 78%
Sinh viên
Bậc đại học: Toàn thời gian: 799 · Bán thời gian: 27
Bậc cao học: Toàn thời gian: 63
Sinh viên quốc tế: Năm nhất: 6% ·
Cao học: 4,8%
Tỷ lệ Nam-Nữ: 37 trên 63
Thông tin về Nhà ở
Số chỗ ở giảm do COVID-19
Số chỗ ở: 2.471 (năm ngoái là 5.303 với 2.150 chỗ ở dành cho sinh viên năm nhất)
Chi phí nhà ở: Phòng đơn bao gồm bữa ăn: $10.860 đến $12.066