University of New Brunswick

University of New Brunswick | Fredericton và Saint John, N.B. | Founded 1785

UNB students holding signs welcoming new students to campus

UNB students welcoming new students to campus. (Courtesy of UNB)

Đại học New Brunswick (University of New Brunswick) là trường đại học sử dụng tiếng Anh lâu đời nhất trong cả nước. Với các cơ sở ở Fredericton và Saint John, UNB cung cấp hơn 75 chương trình đại học và sau đại học. Fredericton, nơi có khuôn viên ban đầu, có nhiều chương trình hơn, bao gồm nghệ thuật, quản trị kinh doanh, khoa học máy tính, giáo dục, kỹ thuật, vận động học, điều dưỡng, khoa học và luật. Saint John cung cấp các chương trình nghệ thuật, kinh doanh, khoa học, kỹ thuật và y tế. Cả hai cơ sở đều có không khí của một trường học nhỏ; tỷ lệ sinh viên trên giảng viên là 15 trên 1.

Khu nhà ở Barry and Flora Beckett (Barry and Flora Beckett Residence) mới trên cơ sở Saint John có các phòng lớn hơn bình thường, hệ thống sưởi và làm mát bằng địa nhiệt và được kết nối với hệ thống đường đi bộ trong khuôn viên trường. Trường đại học này rất chú trọng đến công tác nghiên cứu. Trung tâm Khoa học Hành tinh và Không gian vũ trụ (Planetary and Space Science Centre) là nơi có Cơ sở Hình ảnh Hành tinh cấp Khu vực (Regional Planetary Image Facility) duy nhất được NASA chỉ định tại Canada, nơi công chúng có thể xem các tài liệu của những nhiệm vụ và thông tin bản đồ. Phòng thí nghiệm Khả năng Con người (Human Performance Lab) là một phòng thí nghiệm phân tích chuyển động sáng tạo với trang thiết bị hiện đại.

Trường có sáu trung tâm kinh doanh và tập trung vào học tập qua trải nghiệm, tư duy kinh doanh và cố vấn. Trường đã giúp hơn 100 công ty khởi nghiệp đi vào hoạt động trong thập kỷ qua. Chủ tịch Paul Mazerolle cho biết: “Đại học New Brunswick cam kết tìm cách đương đầu trực diện với những thách thức lớn của xã hội. “[Sinh viên] rời trường đại học của chúng tôi như những nhà lãnh đạo cộng đồng với các kỹ năng và kiến thức để tạo ra sự thay đổi tích cực trong thế giới”.

Các chương trình nổi bật
• Vận động học: Bắt đầu từ năm thứ nhất, chương trình này kết hợp việc học trên lớp với trải nghiệm thực tế trong phòng thí nghiệm. Sinh viên giải các bài kiểm tra thực tế như đánh giá cơ bắp và kiểm tra năng lực sinh lý.
Quản lý Lâm nghiệp và Môi trường: Tận dụng vị trí gần các khu rừng rậm, chương trình này cung cấp cho sinh viên kinh nghiệm thực tế, những kết nối trong ngành và sự cố vấn, có thể đem lại việc làm trong mùa hè và lâu dài.
• Sức khỏe: Sinh viên hoàn thành các khóa học chính và sau đó chọn một trong ba chuyên ngành: xã hội và sức khỏe, quản lý trong y tế, hoặc khoa học y sinh và sức khỏe.

Các khóa học thú vị
Phát triển Đô thị và Tính bền vững: Sinh viên khám phá các phương pháp tiếp cận và các khái niệm chính trong quy hoạch địa phương và tính bền vững, bao gồm các kế hoạch hành động, phát triển kinh doanh và các thách thức về môi trường.
Các vấn đề về Đạo đức Mạng: Khóa học này khám phá mọi thứ từ tính trung lập Internet đến bắt nạt trên mạng và chiến tranh thông tin.

Học phí (bao gồm phí phụ trợ bắt buộc)
$8.209
Điểm số đầu vào tối thiểu
Nghệ thuật: 65% · Khoa học: 75% · Thương mại: 75% · Kỹ thuật: 75%
Sinh viên
Bậc đại học: Toàn thời gian: 7.221 · Bán thời gian: 784
Bậc cao học: Toàn thời gian: 1.137 · Bán thời gian: 571
Sinh viên quốc tế: Năm nhất: 9,6% · Cao học: 47,8%
Tỷ lệ Nam-Nữ: 48 trên 52
Thông tin về Nhà ở
Số chỗ ở giảm do COVID-19
Số chỗ ở: 260 (năm ngoái là 362; đăng ký trước nhận chỗ trước)
Chi phí nhà ở: Kiểu căn hộ: $5.941 đến $8.659