Ambrose University

Calgary, Alt. | Thành lập năm 1921

Students in lab at Ambrose University.

Khuôn viên rộng 16 hecta của Ambrose có nhà ở cho sinh viên, thư viện, phòng tập thể dục và trung tâm học thuật. Trường cấp bằng cử nhân nghệ thuật với các chuyên ngành bao gồm tâm lý học, kinh doanh, nghiên cứu Cơ đốc giáo, văn học Anh, lịch sử và âm nhạc, cộng với cử nhân khoa học sinh học, cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân giáo dục và một số bằng cử nhân và thạc sĩ về thần học.

Vị trí: Calgary

Hệ phái: Liên minh Cơ đốc giáo và Truyền giáo và Giáo hội Nazarene Canada (Christian and Missionary Alliance and Church of the Nazarene Canada)

Sinh viên: 850

Học phí: $13.405

FILED UNDER: