Canadian Mennonite University

Winnipeg, Man. | Thành lập năm 1999

Canadian Mennonite University students take a study break on the grounds.

Cơ sở Shaftesbury của Đại học Canadian Mennonite (Canadian Mennonite University – CMU) đào tạo năm văn bằng bậc cử nhân về khoa học, quản trị kinh doanh, âm nhạc, liệu pháp âm nhạc và nghệ thuật — riêng nghệ thuật có 19 chuyên ngành — và các văn bằng bậc cao học về thần học, mục vụ, xây dựng hòa bình và phát triển hợp tác, cũng như bằng M.B.A Các chương trình đem đến sự tương tác giữa các ngành và phương thức học tập dựa trên trải nghiệm. Tỷ lệ sinh viên-giảng viên là 18 trên 1. Tỷ lệ này mang lại cho sinh viên sự kết nối có chất lượng với các giáo sư của mình. CMU vận hành Trường Cao đẳng Menno Simons (Menno Simons College) (liên kết với Đại học Winnipeg – University of Winnipeg), cũng như chương trình Outtatown. Chương trình này cho sinh viên tham gia vào các chuyến học tập và phục vụ trên khắp thế giới.

Vị trí: Winnipeg

Hệ phái: Mennonite Canada và Mennonite Brethren

Sinh viên: 1.666

Học phí: $7.600