Crandall University

Moncton, N.B.

Crandall University. (Caro Photo.)

Khuôn viên của Đại học Crandall (Crandall University) có những phòng học hiện đại, cơ sở thể thao và một khu phức hợp căn hộ, cũng như một khu nhà ở truyền thống. Các chương trình học bao gồm bằng cử nhân về nghệ thuật, khoa học, kinh doanh, giáo dục, quản lý tổ chức và thần học, cùng ba chương trình thạc sĩ. Chuyên ngành vận động học (kinesiology) sẽ bắt đầu vào mùa thu này. Chương trình năm nghỉ cách (gap year) mang đến cơ hội học tập ở nước ngoài. Sinh viên có thể đại diện cho Crandall Chargers ở một trong chín đội thể thao.

Địa điểm: Toronto

Hệ phái: Baptist

Sinh viên: 800

Học phí: $10.785

FILED UNDER: