Ontario Tech University

Ontario Tech University | Oshawa, Ont. | Thành lập năm 2003

Ontario Tech students on campus

(Courtesy of Ontario Tech University)

Những dấu hiệu thể hiện sự đổi mới có ở khắp mọi nơi trong Đại học Công nghệ Ontario (Ontario Tech University). Cơ sở này phản ánh sự chú trọng của trường đại học vào công nghệ với hơn 80 phòng thí nghiệm và cơ sở nghiên cứu chuyên biệt. Trong số đó có Trung tâm vì sự Xuất sắc trong Tự động hóa (Automotive Centre of Excellence – ACE), nơi một trong những đường hầm gió lớn nhất và phức tạp nhất thế giới đang được sử dụng để phát triển nguyên mẫu xe hơi không khí thải đầu tiên được sản xuất hoàn toàn tại Canada.

Tại Ontario Tech, sinh viên học tập thông qua việc sử dụng công nghệ và phần mềm mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của họ. Đạo luật của chính phủ mà đã thành lập trường đại học này vào năm 2002 yêu cầu trường phải đáp ứng nhu cầu của sinh viên và nhu cầu chuyển biến theo thị trường của các nhà tuyển dụng. Chủ tịch Steven Murphy cho biết: “Các nhà tuyển dụng muốn có những sinh viên khi ra trường phải sẵn sàng để bắt đầu sự nghiệp với niềm đam mê và hiểu biết về các tác động về mặt xã hội và đạo đức của công nghệ. Trường đại học tràn đầy sức sống và đa dạng của chúng tôi cung cấp các chương trình chuyên môn được giảng dạy thông qua việc học tập linh hoạt và năng động. Trong những năm gần đây, hơn 90 phần trăm sinh viên đại học của Đại học Công nghệ Ontario đã tham gia vào một hoặc nhiều hoạt động học tập thông qua trải nghiệm”.

Oshawa cách Toronto chưa đầy một giờ đi tàu GO. Trường đại học này nằm gần các quán rượu, nhà hàng hảo hạng và các địa điểm thể thao và hòa nhạc trong một cộng đồng đang phát triển nhanh chóng.

Các chương trình nổi bật
Toán học Tích hợp và Khoa học Máy tính: Sinh viên phát triển một nền tảng vững chắc và học các ứng dụng thực tế của cả hai môn học trong lĩnh vực đang có nhiều nhu cầu này. Các dự án nhóm tự định hướng lấy cảm hứng từ các vấn đề thực tế của ngành cũng được đưa vào nội dung học.
• Tâm lý học: Chương trình này cung cấp các khóa học cốt lõi về khoa học xã hội, đào tạo về phương pháp nghiên cứu và thống kê, đồng thời phát triển các kỹ năng trong các lĩnh vực khác nhau tập trung vào công nghệ. Có hai chuyên ngành được giảng dạy.
BTech trong các Hệ thống Năng lượng Bền vững: Chương trình này học về các công nghệ liên quan đến hệ thống năng lượng, kết hợp các khóa học cốt lõi với học tập qua trải nghiệm. Các chủ đề được học bao gồm công nghệ carbon thấp, lưới điện thông minh, tinh thần kinh doanh và khả năng lãnh đạo.

Các khóa học thú vị
Nghiên cứu Trò chơi Kỹ thuật số: Tìm hiểu về cách văn hóa ảnh hưởng đến trò chơi điện tử và ngược lại. Khám phá vai trò của kể chuyện, mô tả và sản xuất.
Tư pháp Chủng tộc: Tìm hiểu về các mối quan hệ giữa chủng tộc, hình sự hóa và công lý. Các chủ đề bao gồm nạn nhân hóa, trị an và kinh nghiệm của các nhóm thiểu số về mặt sắc tộc và chủng tộc trong hệ thống tư pháp hình sự.

Học phí (bao gồm phí phụ trợ bắt buộc)
$7.545
Điểm số đầu vào tối thiểu
Nghệ thuật: 70-73% · Khoa học: 70-85% · Thương mại: 73-75% · Kỹ thuật: 75-85%
Sinh viên
Bậc đại học: Toàn thời gian: 8.993 · Bán thời gian: 584
Bậc cao học: Toàn thời gian: 519 · Bán thời gian: 294
Sinh viên quốc tế: Năm nhất: 8,2% · Cao học: 4,3%
Tỷ lệ Nam-Nữ: 59 trên 41
Thông tin về Nhà ở
Số chỗ ở giảm do COVID-19
Số chỗ ở: 521 (năm ngoái là 1.522 với 1.360 chỗ ở dành cho sinh viên năm nhất)
Chi phí nhà ở: Phòng đơn bao gồm bữa ăn: $13.171 đến $13.980 · Phòng đơn không bao gồm bữa ăn: $7.700 đến $8.150 · Kiểu căn hộ: $4.000 đến $4.600