The King's University

Edmonton, Alt. | Thành lập năm 1979

(Diana Duzbayeva/The King’s University)

King’s (đừng nhầm với King’s ở London, Ont., hoặc ở Halifax) giảng dạy 15 chuyên ngành, bao gồm nghiên cứu môi trường, khoa học liên ngành và hóa học, cũng như nhiều chương trình cấp chứng nhận (certificate), chứng chỉ (diploma) và sau đại học (after-degree). Các chương trình mang đến cơ hội nghiên cứu ở bậc đại học, tham gia hoạt động cộng đồng, thực tập và du học. King’s là nơi có Trường Kinh doanh Leder (Leder School of Business), Trung tâm Micah về Công bằng Xã hội (Micah Centre for Social Justice) và Trung tâm Trực quan hóa trong Khoa học của King’s (King’s Centre for Visualization in Science). Các đội Eagles Athletics thi đấu trong Hội nghị Thể thao các trường Cao đẳng Alberta (Alberta Colleges Athletic Conference) ở các môn bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá, bóng đá trong nhà (futsal) và cầu lông.

Địa điểm: Edmonton

Hệ phái: Không thuộc hệ phái nào

Sinh viên: 910

Học phí: $13.082