Tyndale University College

Toronto, Ont. | Thành lập năm 1894

(Tyndale University)

Tyndale thu hút sinh viên từ khắp nơi trên thế giới, đại diện cho 60 dân tộc khác nhau. Trường giảng dạy các bằng Cử nhân cho 17 môn học, bao gồm tiếng Anh, lịch sử, quản trị kinh doanh, triết học và thần học, cộng với các bằng cấp về giáo dục và giáo dục tôn giáo. Trường chú trọng đến trải nghiệm thực tế: sinh viên ngành dịch vụ nhân sinh tham gia vào các chương trình thực tập quan sát (practicum) còn sinh viên ngành phát triển quốc tế sẽ hoàn thành các kỳ thực tập (internship) ở nước ngoài. Luật gần đây đã cập nhật điều lệ của trường, vì vậy Tyndale có kế hoạch mở rộng các chương trình mà trường cung cấp.

Địa điểm: Toronto

Hệ phái: Đa hệ phái

Sinh viên: 1.600

Học phí: $15.930