Université du Québec à Trois-Rivières

Université du Québec à Trois-Rivières | Trois-Rivières, Que. | Thành lập năm 1969

Trois Rivieres University students in a lab

Trois-Rivières.

Đại học Québec ở Trois-Rivières (Université du Québec à Trois-Rivières) lấy nguồn cảm hứng từ lịch sử và khung cảnh của trường. Ví dụ, Trung tâm Nghiên cứu Quebec (Centre for Quebec Studies) của trường là để ghi nhận sự trân trọng dành cho một thành phố có khởi nguồn từ năm 1634. Nhưng trọng tâm của UQTR được bắt nguồn vững chắc từ thế kỷ 21. Một cơ sở mới đã được mở tại Drummondville gần đó vào năm 2016. Các chương trình về hóa học pháp y cũng như giải trí, văn hóa và du lịch là những chương trình đầu tiên thuộc loại hình này ở Quebec. Một chương trình chăm sóc bàn chân cộng thêm vào các chương trình hộ sinh, trị liệu thần kinh cột sống và điều dưỡng. Sinh viên có thể nâng cao bằng cấp của mình bằng các chứng nhận và chương trình vi mô được giảng dạy hoàn toàn trực tuyến. Các đơn vị nghiên cứu nổi bật bao gồm Viện Đổi mới về Vật liệu điện tử mới (Innovations Institute in Ecomaterials), Sản phẩm Sinh thái và Năng lượng Sinh thái (Ecoproducts and Ecoenergies – I2E3) và Viện Nghiên cứu cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Research Institute for Small and Medium-Sized Enterprises). Viện Nghiên cứu Hydro (Hydrogen Research Institute) là cơ quan đi đầu trong việc phát triển các hệ thống năng lượng bền vững, trong khi tàu thí nghiệm Lampsilis tiến hành nghiên cứu các hệ sinh thái dưới nước dọc theo sông St. Lawrence. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Liên ngành về Phát triển của Trẻ em và Gia đình (Centre for Interdisciplinary Studies on the Development of the Child and the Family) là những chuyên gia trong các lĩnh vực như xâm hại trẻ em và bạo lực gia đình.

Học phí (bao gồm phí phụ trợ bắt buộc)
$3.031 ($8.595 đối với sinh viên ngoại tỉnh)
Điểm số đầu vào tối thiểu
Nghệ thuật: Điểm R 19,67 · Kỹ thuật: Điểm R 20,11 · Kỹ thuật: Điểm R 17 · Kỹ thuật: Điểm R 24,26
Sinh viên
Bậc đại học: Toàn thời gian: 6.832 · Bán thời gian: 4.507
Bậc cao học: Toàn thời gian: 2.005 · Bán thời gian: 1.143
Sinh viên quốc tế: Năm nhất: 15% ·
Cao học: 18,6%
Tỷ lệ Nam-Nữ: 35 trên 65
Thông tin về Nhà ở
Số chỗ ở giảm do COVID-19
Số chỗ ở: 443 (năm ngoái là 1.123; đăng ký trước nhận chỗ trước)
Chi phí nhà ở: Phòng đơn không bao gồm bữa ăn: $3.120 · Kiểu căn hộ: $3.000 đến $3.360